12 
Yan
2023
19:10
3518

Avropa İttifaqının yaranma tarixi

Hal-hazırda Avropa İttifaqı 27 demokratik dövlətin misilsiz və siyasi iqtisadi birliyidir. İkinci dünya müharibəsindən sonra Qərbi Avropa ölkələri çox böyük iqtisadi böhranda qarşılaşdılar və əmin-əmanlıq da çox zəiflədi. Aydın oldu ki, iqtisadi inkişaf və sülhün qorunub saxlanılması Avropada yalnız qarşılıqlı əməkdaşlıq yolu ilə mümkün ola bilərdi.

İlk dəfə birləşmiş Avropa ideyasını Böyük Britaniyanın baş naziri, Uinston Çerçil 1946- cı ilin sentyabrın 19-da İsveçrədə, Zürix Universitetində çıxışında səsləndirmişdi:

Biz regional struktur ilə yenidən Avropa ailəsini yaratmalıyıq, bu da Avropa Birləşmiş Ştatları adlana bilər. Amma Çerçilin bu ideyasının ardınca o zaman konkret tədbirlər görülməmişdi. Daha doğrusu, Çerçil Avropa Birliyi özünü qlobal qüvvə hesab edir və onun xarici siyasətinin üstün məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri ilə münasibətləri təqdim edirdi. Qeyd edilmədən irəli gələrək, Böyük Britaniya Avropa Birliyi ideyasına mənfi münasibət göstərirdi. Avropa inteqrasiyanin başlanması nöqtəsi 1950-ci ilin mayın 9-u hesab edilirdi, bu zaman fransız siyasətçisi, Jan Monenin təşəbbüsünün həmin ölkənin xarici işlər naziri, Robert Şuman səsləndirdi və qərbi Avropanın daş kömür və polad sanayelərinin birləşdirilməsi təklifi ilə çıxış etdi.

Mülki jurnalist: Gülzadə Allahverdiyeva 

Bizimlə əlaqə saxlayın